دنیای زیبای من

بهضی وقتها احساس می کنم خوشبخت ترین زن دنیام . همسری دارم که از عشقش مطمئنم و دختری که یادم نمی یاد قبل به دنیا اومدنش چطور زندگی می کنم

آبان 93
1 پست
مهر 93
4 پست